Antalya Haberlerleri – Antalya haber – Havadis07

Kepez Belediyesi sayıştay raporu hakkında kamuoyunun dikkatine

Kepez Belediyesi sayıştay raporu hakkında kamuoyunun dikkatine
09 Kasım 2018 - 9:05

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediyesi ile ilgili asılsız haberlerle kamuoyunun meşgul edildiğini söyledi.

Başkan Tütüncü, “Bir internet sitesi ve bazı partilerin ilçe başkanları tarafından şahsım ve belediyemin adı kullanılarak yapılan açıklamalar asılsızdır.” dedi. Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, 2009 yılında göreve geldiğinde ağır bir borç yükü altında devraldıkları Kepez Belediyesi’nin bugün kimseye borcu olmayan ve her yıl bütçe fazlası ile yeni bir yıla giren bir belediye olduğunu hatırlattı.

Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü;

05.11.2018 günü Basında yer alan ” KEPEZ BELEDİYESİ DENETLENDİ, HESAPLAR ALT ÜST EDİLDİ,  SAYIŞTAY SORDU PARALAR NEREDE ?” başlıklı bir haberde, rutin bir denetim sonucu düzenlenen Sayıştay Raporu üzerinden asılsız iddia ve iftiralarla bir takım polemiklerin başlatılmış olduğu görülmüş, belli bir algı oluşturmaya dönük ortaya atılan bu iddia ve iftiralara karşı cevap verme zorunluluğumuz doğmuştur.

İDDİALAR VE CEVAPLAR

2017 ‘DE DE HESAPLARLA İLGİLİ ZOR SORULAR GELDİ, PARALAR NEREDE adı altında verilen haberde ;
İDDİA 1: “14 milyon 968 bin TL tutarındaki bazı arsa, arazi ve bina gelirlerinin muhasebe kaydının yapılmadığı” iddiası.
CEVAP 1: Bu iddia, idaremizin 14 milyon 968 bin TL bir bedeli iç ettiği algısını oluşturmaya dönüktür. Halbuki işin hakikati şudur:
Raporda 14 milyon 968 bin TL tutarındaki bazı arsa, arazi ve bina gelirlerinin muhasebe kayıtlarının yapılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. Sayıştay Raporunda tenkit edilen husus, Devlet kurumlarına yapılan tahsislerin(OKUL ALANI, SAĞLIK OCAĞI, TRAFO ve CAMİ ALANI v.b.) bilançonun tahsis ile ilgili hesaplarına aktarılmasıyla ilgili teknik bir konu olup Belediyenin her hangi gelir kaybı ve suistimal söz konusu değildir. Zaten Denetim Raporunun bu kısmında gelir ile ilgili bir ifade de bulunmamaktadır.

Belediyemizin bu konulardaki uygulaması, kamu kurumlarına yönelik bu tip tahsis kayıtlarının bilançonun 500 nolu “Net Değer / Sermaye Hesabı”nda takip edilmesi yönündedir. Sayıştay, iddiaya konu tenkidinde, bu tür kamu tahsislerinin 500 nolu hesabın tahsislere yönelik yardımcı kodlarında takip edilmesini öngörmüştür.

Görüldüğü gibi bu tenkit, Belediyenin gelir kaybı ile ilgili herhangi bir içerik taşımamaktadır. Dolaysıyla tamamen muhasebe tekniği açısından yapılan tenkidin, iddia edildiği gibi gelir kaybına yada herhangi bir istismara yönelik yanı bulunmamaktadır.

Birinci iddia tamamen asılsızdır.

İDDİA 2: “Belediyede çalışan kadrolu işçi ve personelin kıdem tazminatı karşılığı ayrılması gereken 8 milyon 895 bin TL’nin de ilgili hesaplarda bulunmadığı” iddiası,

CEVAP 2: Bu iddia, idaremizin 8 Milyon 895 TL bir bedeli iç ettiği algısını oluşturmaya dönüktür. Halbuki işin hakikati şudur:
Sayıştay’ın bu tenkidi, Belediyemizde çalışan tüm kadrolu ve Belediye Şirketi işçilerinin 2017 yılına dair emeklilik kıdem tazminatı karşılığının, bilançonun 472 nolu kıdem tazminatı karşılığı hesabında gösterilmesi ile ilgilidir. 
Belediyemizin konuya ilişkin uygulaması, o yıla ait kıdem tazminatı karşılıklarının her takvim yılının sonunda ilgili hesapta gösterilmesi yönündedir.
Bu tenkit, var olan bir hakkın iç edilmesine yönelik değil; muhasebe tekniği açısından farklı bir uygulamanın tavsiye edilmesi ile ilgilidir. Dolaysıyla bu konu da kamu zararına yönelik bir husus olmayıp ikinci iddia da asılsızdır.

İDDİA 3: “584 bin 049 TL Faiz nerede” iddiası,
CEVAP 3: Bu iddia, idaremizin 584 bin 049 TL faiz gelirini iç ettiği algısını oluşturmaya dönüktür. Halbuki işin hakikati şudur:
Belediyemiz mevduatlarının teftiş yılına ilişkin faiz geliri brüt 3.893.665,62 TL’dir. Bu gelirin vergisi 584.049 TL’dir. Bu vergi, belediyemiz adına ilgili bankalar tarafından vergi dairelerine ödenmiştir. 
Bu ödemeler kayıt altındadır. Belediyemizin muhasebe kaydı uygulaması şu şekildedir: Muhasebe kayıtlarımıza faiz gelirinin net tutarı kaydedilmektedir. Bu uygulama, ilgili yönetmelik ve daha evvelki denetimlerde Sayıştay Denetçilerinin yönlendirmeleri ışığında muhasebe kayıtlarında mükerrerliğe sebebiyet vermemek amacıylaöngörülmüştür. O sebeple idaremiz bu yöntemi benimsemiştir.
“Paralar Nerede” sorusunun cevabı, “Paralar Devletin Vergi Dairesi Hesaplarındadır. Makbuzlar Belediyemizdedir.”. Belediyemizin tüm evrak ve kayıtları, açıklık, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği herkese açıktır. Dileyen, isteyen herkes gelip görebilir. 
Görüldüğü gibi, bu iddia da asılsız, mesnetten yoksun ve iftiraya yöneliktir.

İDDİA 4: “Kurumun kiraya verdiği ve kayıtlı değeri 13.126.000,00 TL olan 122 adet taşınmazın ilgili hesaplara kaydedildiği, kayıtlı değeri 3.763.460,00 TL olan 67 adet taşınmazın ise ilgili hesaplarda izlenmediğinin görüldüğü” iddiası
CEVAP 4: Bu iddia idaremizin 3.763.460,00 TL değerinde 67 adet taşınmazının kayıtlarda olmadığı algısını oluşturmaya dönüktür. Halbuki işin hakikati şudur:
Söz konusu 67 adet taşınmazın tamamı muhasebe kayıtlarımızda mevcuttur. Belediyemizin uygulaması, bu taşınmazları bilançomuzun 252 nolu hesabına kaydedip takibi yönündedir.  Konuya ilişkin Sayıştay tenkidinde, söz konusu 67 taşınmazın “Bilançonun Aktif ve Pasifini Etkilemeyen Nazım Hesaplar” grubunda yer alan 990 nolu hesabın altında takip edilmesi öngörülmektedir.

Bu tenkit, herhangi bir kamu zararı, istismar ve belediyenin gelir kaybına yönelik değildir. Dolaysıyla bu iddia da mesnetten yoksun ve asılsızdır.

İDDİA 5: “Bedelsiz tahsis olmaz.”  iddiası,
Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Kır Çiçeği Parkı içerisinde bulunan sosyal tesis alanı ve idari binanın 03.07.2017 tarih ve 182 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Antalya Şube Başkanlığına 10 yıllığına bedelsiz tahsis edildiği,  mevzuat hükümlerine göre belediyelerin kamu yararına çalışan dernekler ile sadece ortak hizmet projeleri gerçekleştirebileceği, bunun dışında söz konusu derneklere herhangi bir taşınmaz tahsis edilmesinin mümkün olmadığı” belirtilmektedir.
CEVAP 5: Bu iddia, idaremizin kamu mülklerini bedelsiz, gelişigüzel tahsise konu ettiği algısını oluşturmaya yöneliktir. Halbuki işin hakikati şudur:
Söz konusu tenkide konu gayrimenkul, kamu yararına çalışan ve Türkiye’nin en köklü cemiyetlerinden olan Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ne kullandırdığımız Kırçiçeği Parkı içindeki yapıdır.
Belediyemiz bu yapıyı, 03.07.2017 tarih ve 182 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Türkiye Yeşilay Cemiyetine bedelsiz olarak tahsis etmiştir. Sonrasında bu karar, belediyelerin bu tür kamu yararına çalışan derneklerle ortak projeyapmasına imkan veren 5393 sayılı Belediye Kanununun 75-C maddesi uyarınca 02.07.2018 tarih ve 188 sayılı meclis kararı ile tashih edilmiştir.
Yeşilay Cemiyeti, 1920 yılından bu yana her türlü bağımlılıkla mücadele eden, 1934 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kamu Yararına Çalışan Dernek statüsü verilen bir kurumdur. Belediyenin böyle bir kurumla işbirliği yapması, ortak proje yürütmesi kamu zararı doğuran değil, tam tersine kamu yararını hedef alan bir sosyal belediyecilik yaklaşımıdır.  
Bu iddia da, diğer bütün iddialarda olduğu gibi mesnetten yoksun ve asılsızdır.

SONUÇ OLARAK; 

Yukarıda ifade ettiğimiz şekliyle, Gün Haber İnternet Sitesindeki haber ve yoruma konu edilen 2017 yılı Belediyemiz Sayıştay Denetim raporunda konusu suç teşkil eden hiç bir eylem, işlem ve uygulamaya rastlanılmamıştır. Bu husus raporda açıkça ifade edilmektedir. 
Esasen 2017 Denetim Raporu gibi, 2009’dan bu yana Belediyemiz geçirdiği bütün teftişlerden alnının akı ile çıkmıştır. Göreve geldiğimiz 2009’dan beri yapılan tüm denetimlerde kamu zararına yönelik Belediyemiz adına herhangi bir Sayıştay İlamı düzenlenmemiştir. Cumhuriyet Savcılıklarında konusu suç teşkil eden bir soruşturma ve kovuşturmamız olmamıştır. Veremeyeceğimiz hiç bir hesabımız da yoktur.
İdaremiz, açıklığı, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temel bir yönetim ilkesi olarak görmektedir. Yukarıda ifade ettiğimiz tüm hususlarla ilgili bilgi, belge ve kayıtlar cevaplarımızı teyit etmek isteyen herkese açıktır. 
Söz konusu haberde yer alan iddialar, yorumlar, takip eden tüm açıklamalar, en hafif ifadeyle seçime beş kala Belediyemizin itibarını zedelemeye yönelik art niyetli kasıtlı bir girişim değilse bilgisizlik ve cehaletin ta kendisidir. 
2009’da göreve geldiğimizde ağır bir borç yükü altında devraldığımız Belediyeyi, kimseye borcu olmayan ve her yıl bütçe fazlası ile yeni yıla devreden, kasası paralarla dolu bir Belediye haline getirdik. Yolsuzluk, usulsüzlük ve istismarın olduğu yerde borçlar ödenip kasalar parayla dolar mı?

Bu soruyu sormanın zamanı şimdi değilse ne zaman?

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur.

Kaynak: www.kepez-bld.gov.tr

www.havadis07.com © 2021 Tüm Hakları saklıdır.Yayınlanan haberlerin telif hakkı ajanslara aittirantalya haberSponsorlar: - toptan gömlek - antalya duvar kağıdı - duvar kağıdı - https://www.antalyaduvarkagidi.com.tr