Antalya Haberlerleri – Antalya haber – Havadis07

Aminofilin nedir? Aminofilin Nasıl Kullanılır?

Aminofilin nedir? Aminofilin Nasıl Kullanılır?
05 Ocak 2022 - 15:15

Bir dozu kaçırırsam ne yapmalıyım?

Bu ilacın bir dozunu unutursanız, mümkün olan en kısa sürede alın. Bununla birlikte, bir sonraki doza yaklaşırken, kaçırılan dozu atlayın ve normal dozaj programına geri dönün. Dozu iki katına çıkarmayın.

kaynak

WebMD. Aminofilin tabletleri. H

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice
okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.
• Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı
kullandığınızı söyleyiniz.
• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek
veya düşük doz kullanmayınız.
Bu Kullanma Talimatında:

 1. AMINOCARDOL nedir ve ne için kullanılır?
 2. AMINOCARDOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
 3. AMINOCARDOL nasıl kullanılır?
 4. Olası yan etkiler nelerdir?
 5. AMINOCARDOL’un saklanması
  Başlıkları yer almaktadır.
 6. AMINOCARDOL nedir ve ne için kullanılır?
  • AMINOCARDOL etkin madde olarak her bir ampulde 240 mg teofilin etilendiamin
  içerir.
  • AMINOCARDOL, ksantinler olarak adlandırılan ve solunum yolu ile ilgili hastalıkların
  tedavisinde kullanılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • AMINOCARDOL, 3 adet 10 ml’lik ampul içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.
  Bununla beraber 100 adet 10 ml’lik ampul içeren hastane ambalajında bulunmaktadır.
  • AMINOCARDOL, astım, kronik bronşit (akciğere giden hava yollarının müzmin iltihabı)
  ve amfizeme (akciğerlerdeki hava keseciklerinin aşırı genişlemesi) bağlı bronş
  darlıklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca sol kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi
  ve gece ortaya çıkan nefes darlığında kullanılır.
 7. AMINOCARDOL’u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  AMINOCARDOL’u aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ
  Eğer:
  • Teofilin, diğer ksantinler veya AMINOCARDOL’un bileşiminde bulunan yardımcı
  maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa
  2
  • Aktif mide ülseri veya gastritiniz (mide mukozası iltihabı) varsa AMINOCARDOL
  kullanmayınız
  • Akut porfiri (kan pigmentleri ile ilgili seyrek görülen kalıtsal bir hastalık) hastalığınız
  varsa
  • Efedrin içeren bir ilaç kullanıyorsanız
  Altı aylığın altındaki çocuklarda AMINOCARDOL IV kullanımı genel olarak
  önerilmemektedir.
  AMINOCARDOL’u aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ
  Eğer:
  • Kalp, böbrek, karaciğer veya akciğer hastalığınız varsa,
  • Kanda oksijen azlığı veya yüksek tansiyonunuz varsa,
  • Vücudunuzda tiroid hormonu gereğinden fazla üretiliyorsa,
  • Sigara kullanıyorsanız veya alkol probleminiz varsa,
  • Aktif grip enfeksiyonunuz varsa veya yakın zamanda grip aşısı yaptırmışsanız,
  • Glokom (göz içi basıncının artması), şeker hastalığınız (diabet), kalp veya dolaşım
  bozukluğunuz ve epilepsiniz (nöbet) varsa, AMINOCARDOL’ü dikkatli kullanınız.
  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen
  doktorunuza danışınız.
  AMINOCARDOL’un yiyecek ve içecek ile kullanılması:
  AMINOCARDOL’un yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur.
  Hamilelik
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  AMINOCARDOL’u doktorunuz gerekli görmedikçe gebelik döneminde kullanmayınız.
  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza
  danışınız.
  Emzirme
  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  AMINOCARDOL’u doktorunuz gerekli görmedikçe emzirme döneminde kullanmayınız.
  Araç ve makine kullanımı
  AMINOCARDOL’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.
  AMINOCARDOL’un içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli
  bilgiler
  Bu tıbbi ürün her 10 ml’sinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında
  “sodyum içermez” olarak kabul edilebilir.
  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı
  Eğer:
  • Troleandomisin, eritromisin, klaritromisin, siprofloksasin, norfloksasin, ofloksasin (bir
  grup antibiyotik) alıyorsanız,
  3
  • İzoniyazid, rifampisin (tüberküloz tedavisi) alıyorsanız,
  • Simetidin, ranitidin, nizatidin (gastrit/ülser tedavisi) alıyorsanız
  • Yakın zamanda grip aşısı olduysanız ya da grip geçirmekteyseniz
  • Allopurinol ve sülfinpirazon (gut tedavisi) alıyorsanız,
  • Ağız yoluyla doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar alıyorsanız,
  • Disülfiram (alkol bağımlılığının tedavisi) kullanıyorsanız,
  • Antasidler (mide rahatsızlıklarının tedavisi) alıyorsanız,
  • Diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam gibi sakinleştirici ve uyutucu ilaçlar
  kullanıyorsanız,
  • Pentoksifilin (dolaşım bozukluğunun tedavisi) kullanıyorsanız,
  • Tiklopidin (kanı sulandıran bir ilaç) kullanıyorsanız,
  • Karbamazepin, fenitoin (epilepsi [nöbet] tedavisi) alıyorsanız,
  • Barbitüratlar,primidon (uyumaya yardımcı ilaç) alıyorsanız,
  • Tiyabendazol (parazit tedavisi) alıyorsanız,
  • Furosemid (idrar söktürücü) ve verapamil (kalp ve tansiyon ilacı) alıyorsanız,
  • Lityum, viloksazin, fluvoksamin (depresyon tedavisi) alıyorsanız,
  • Metotreksat (kanser tedavisi) alıyorsanız,
  • İzoprenalin (bronş düz kasında gevşeten bir ilaç) alıyorsanız,
  • Morasizin, diltiazem, meksiletin, propafenon, propranolol ya da beta blokerler (yüksek
  kan basıncının ve bazı kalp problemlerinin tedavisi) alıyorsanız,
  • Aminoglutetimid (bir tür hormon tedavisi amacıyla kullanılan bir enzim inhibitörü)
  alıyorsanız,
  • Ritonavir (AIDS hastalığına neden olan olan HIV enfeksiyonunun tedavisi) alıyorsanız,
  • Sarı kantaron (St. John’s wort ) olarak bilinen bitkisel ilacı alıyorsanız,
  • Karbimazol (tiroid tedavisi) alıyorsanız,
  • Flukonazol (mantar hastalıklarına karşı kullanılan bir ilaç) alıyorsanız,
  • Kalsiyum kanal blokörü (kalp yetmezliği ve hipertansiyon tedavisinde kullanılan bir grup
  ilaç) ilaçlarını kullanıyorsanız,
  • Zafirlukast (astım ve allerjik nezle tedavisinde kullanılan bir tür ilaç) alıyorsanız,
  • İnterferonlar (herpes, kanser, lösemi ya da hepatit gibi hastalıkların tedavisinde
  kullanılabilen ilaçlar) alıyorsanız,
  • Halotan, ketamin (genel anestezide kullanılan bir ilaç) ve panküronyum alacaksanız,
  • Sigara kullanıyor veya sık/yoğun olarak alkol tüketiyorsanız,
  • Kardiyak glikozidler, adenozin ilaçlarını alıyorsanız doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz.
  Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda
  kullandınızsa lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.
 8. AMINOCARDOL nasıl kullanılır?
  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
  Doktorunuz kilonuza ve hastalığınızın derecesine göre dozunuzu belirleyecektir.
  Eğer ürünün içerisinde parçacık fark ederseniz AMINOCARDOL’u kullanmayınız.
  Uygulama yolu ve metodu:
  Damar içi (intravenöz) yoldan infüzyonla kullanılır.
  4
  Değişik yaş grupları:
  Çocuklarda kullanımı:
  Çocuklarda dozun vücut ağırlığına ve yaşa göre düzenlenmesi gereklidir. Doktorunuz gerekli
  dozu belirleyecektir.
  Yaşlılarda kullanımı:
  Yaşlı hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz gerekli dozu belirleyecektir.
  Özel kullanım durumları:
  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:
  Böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz
  gerekli dozu belirleyecektir.
  Eğer AMINOCARDOL’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
  doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMINOCARDOL kullandıysanız:
  AMINOCARDOL’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya
  eczacı ile konuşunuz.
  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMINOCARDOL kullandıysanız acilen bir hastaneye
  başvurunuz.
  AMINOCARDOL’u kullanmayı unutursanız:
  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.
  AMINOCARDOL’u kullanmayı unutursanız doktorunuzu arayınız.
  AMINOCARDOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler:
  AMINOCARDOL’ü muhtemelen uzun bir süre kullanmanız gerekecektir. Kendinizi daha iyi
  hissetseniz bile doktorunuzun herhangi bir talimatı olmadıkça tedaviyi durdurmayınız.
 9. Olası yan etkiler nelerdir?
  Tüm ilaçlar gibi, AMINOCARDOL’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde
  yan etkiler olabilir.
  Aşağıdakilerden biri olursa, AMINOCARDOL’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL
  doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Deride kızarıklık, kaşıntı, deriden hafif kabarık döküntü, deri üzerinde oluşan kızarıklık
  (eritem), kurdeşen (ürtiker), eksfolyatif dermatit (deri soyulmasıyla seyreden bir çeşit cilt
  hastalığı).
  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin
  AMINOCARDOL’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye
  yatırılmanıza gerek olabilir.
  5
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size
  en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
  • Havale
  • Kalbiniz ile ilgili sorunlar; kalp atışlarının hızlanması veya düzensizleşmesi, çarpıntı,
  • Düşük tansiyon
  • Aşırı hızlı soluk alıp verme (hiperventilasyon)
  • Merkezi sinir sisteminin aşırı uyarılması sonucu huzursuzluk, endişe, sıkıntı, titreme,
  zihin karışıklığı (konfüzyon), havale (konvülsiyon), taşkınlık nöbeti(mani)
  Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
  • Huzursuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
  • Uykusuzluk, kaygı, endişe (anksiyete), titreme,
  • Görme rahatsızlığı
  • Bulantı, kusma
  • İştahsızlık, aşırı derecede susuzluk hissi
  • Midede tahriş, karın ağrısı, ishal (diyare), reflü (mide içeriğinin yemek borusuna geri
  kaçması) , mide-barsak kanalında kanama.
  • Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağrı
  Bunlar AMINOCARDOL’un hafif yan etkileridir.
  Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız
  doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.
 10. AMINOCARDOL’un saklanması
  AMINOCARDOL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında
  saklayınız.
  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.
  Işıktan korumak için orijinal ambalajında saklayınız.
  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AMINOCARDOL’u kullanmayınız.
  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz AMINOCARDOL’u
  kullanmayınız.
  Ruhsat sahibi: NOVARTIS Ürünleri 34912 Kurtköy – İstanbul
  Üretim yeri: Mefar İlaç Sanayi A.Ş. Kurtköy– İstanbul
  Bu kullanma talimatı 26/08/2011 tarihinde onaylanmıştı

www.havadis07.com © 2021 Tüm Hakları saklıdır.Yayınlanan haberlerin telif hakkı ajanslara aittirantalya haberSponsorlar: -instagram takipci satin al - Antalya böcek ilaçlama -Online Psikolog - Sayılarla Boyama - protein tozu - gerçek takipçi al - antalya duvar kağıdı - duvar kağıdı - Türk Takipçiikinci el telefon” target=

ikinci el telefon - Sayılarla Boyama - Online Psikolog -protein tozu - Antalya böcek ilaçlama - instagram takipci satin al -